استاندارد آسانسور (دستگیره و آینه آسانسور)

استاندارد آسانسور (دستگیره و آینه آسانسور)

۲۹ آبان ۱۳۹۶

آیا نصب دستگیره و آینه در کابین الزام استانداردی دارد؟

...

طبق تجدید نظر استاندارد ملی 1-6303وفقط در مورد کابین هایی با دیواره شیشه ای و در صورتی که دیواره شیشه ای در ارتفاع کمتر از 1-1متر از کف کابین باشد لازم است دستگیره در ارتفاع بین9-0تا1-1متری نصب شود واتصال دستگیره نباید به شیشه باشد


دسته بندی: آسانسور » استاندارد