کیفیت آسانسور به چه عواملی بستگی دارد

کیفیت آسانسور به چه عواملی بستگی دارد

۲۲ آبان ۱۳۹۶

کیفیت در یک آسانسور تابع سه عامل :
مراحل ساخت ،نصب تجهیزات و نگهداری 

کیفیت در یک آسانسور تابع سه عامل :

مراحل ساخت ،نصب تجهیزات و نگهداری 

از آن است که درصد سهم هر یک از این عوامل را به شرح زیر میتوان تقسیم کرد :

✍️ ساخت قطعات: 25درصد 

✍️ نصب آسانسور: 40 درصد 

✍️ نگهداری: 35 درصد 

بیشتر کارفرماها بهترین اجناس را از شرکت های معتبر خریداری میکنند و هزینه زیادی را متحمل میشوند اما به دلیل رعایت نشدن قوانین، ضوابط و دستورالعمل های اولیه نصب، آسانسورهای آن ها در نهایت دچار معضلاتی میگردند 

که برای جبران خسارت ها ممکن است دیگر دیر شده باشد و یا اصلا چنین امکان پذیر نباشد .


دسته بندی: آسانسور » مقالات آسانسور