پلمپ آسانسور یک واحد تجاری در رفسنجان

پلمپ آسانسور یک واحد تجاری در رفسنجان

1398-05-11
پلمپ آسانسور یک واحد تجاری در رفسنجان

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان؛ ناهید سرباز پور رییس اداره استاندارد رفسنجان گفت: گرفتن خدمت از آسانسور‌ها در اماکن دولتی و عمومی بایستی پس از انطباق در کلیه 122 بند از این استاندارد 221 صفحه‌ای و تایید شرکت بازرسی و صدور مجوز مربوطه انجام شود.او افزود: این اداره در سال گذشته نسبت به شناسایی آسانسور‌ها عمومی و دولتی اقدام کرد و مراتب اطلاع رسانی در خصوص مشمول بودن این خدمت را و سپستذکر و اخطار‌های نداشتن مجوز و تاییدیه استاندارد را انجام داد.رییس اداره استاندارد رفسنجان تصریح کرد: متاسفانه با  ارایه نکردن  مجوز مربوطه در برخی مداکز دولتی پس از هماهنگی با دادستانی ، اقدام به پلمپ آسانسور‌های آن‌ها شد.سربازپور افزود: هر چند به دلیل انجام اصلاح و تعمیرات لازم با دستور دادستانی  فک پلمب گردید تا انطباق در کلیه این 122 بند فراهم گردد.او از پلمب آسانسور یک واحد تجاری در رفسنجان خبر داد و گفت: این مجتمع تجاری که علی رغم سپری شدن مهلت دادستانی تاکنون مجوز را دریافت نکرده بود عصر روز 7 مرداد پلمپ شد .رییس اداره استاندارد رفسنجان تاکید کرد: این اداره با توجه به سپری شدن مهلت دادستانی ، نسبت به پلمب مجدد آسانسور‌ها فاقد تاییدیه لازم اقدام می کند .سربازپور عنوان کرد: تعداد آسانسور‌های عمومی شناسایی شده در 17 دستگاه دولتی رفسنجان بیش از 25 دستگاه است و تعدادی از این آسانسور‌ها در اماکن درمانی بوده و به بیماران خدمات رسانی می‌شود.

دسته بندی: آسانسور