فقط 7 آسانسور در رفسنجان استاندارد هستند

فقط 7 آسانسور در رفسنجان استاندارد هستند

1398-05-16
فقط 7 آسانسور در رفسنجان استاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، ناهید سربازپور ظهر دوشنبه در جلسه استاندارد سازی آسانسورها در رفسنجان با اشاره به سابقه استاندارد از سال 1304 اظهار داشت: وقتی کالایی مشمول استاندارد می شود یعنی دارای اهمیت خاصی به لحاظ ایمنی و سلامت است.

وی افزود: آسانسور از جمله مواردی است که مشمول استاندارد است و از سال 95 اجباری بودن آن مطرح است در رفسنجان 77 آسانسور در مجموعه دولتی، عمومی و خصوصی وجود دارد که 17 مورد در ساختمان های دولتی عمومی قرار دارند.

رییس اداره استاندارد رفسنجان با بیان اینکه آسانسورها برای ارزیابی ادواری ابتدا باید ثبت سامانه شوند، افزود: از 77 آسانسور شناسایی شده سال 97 تنها هفت مورد به تایید استاندارد رسیدند.

وی ادامه داد: یک مجتمع تجاری در رفسنجان از 122 بند استاندارد 80 مورد منطبق با استاندارد است که چندین بار آسانسورهای آن از جمله اتفاق هفته گذشته منجر به پلمب موقت شد.

سربازپور اتفاقاتی که در آسانسور می افتد را بعضا جبران ناپذیر عنوان کرد و گفت: روزی که کارشناس شرکت بازرسی برای ارزیابی حضور می یابد به صورت اتفاقی و رندم ارزیابی می کند.

سربازپور در ادامه به استاندارد نازل های جایگاه های سوخت اشاره و بیان کرد: 254 مورد نازل سوخت مایع آزمون شده در رفسنجان، انار و شهربابک داریم که از 16 جایگاه رفسنجان، 6 جایگاه انار و 9 جایگاه رفسنجان هستند.

وی اضافه کرد: از 142 نازل رفسنجان 123 مورد قبول، 19 مورد مردود و 33 مورد خرابی مکانیکی دارند.

دسته بندی: آسانسور