ایمنی در نصب و راه اندازی آسانسور و پله برقی

ایمنی در نصب و راه اندازی آسانسور و پله برقی

1398-08-06
ایمنی در نصب و راه اندازی آسانسور و پله برقی

1- طراحی و اجرای آسانسور در داخل دوربندی پلکان‌ها ممنوع است، همچنین درب آسانسور‌ها نباید در مسیر راه خروج (از یک پلکان به پلکان دیگر) باز شود. (بند 4-1-4-3 نشریه 112 سازمان برنامه و بودجه)

2- ضروریست ایستگاه مشترک پلکان و آسانسور درپارکینگ و سایر طبقات به منظور جلوگیری از ورود دود و گاز‌های سمی ناشی ازحریق به دستگاه پلکان و آسانسور، توسط مصالح مقاوم در برابر حریق و دود دور بندی گردد.

3- دیوار‌های جانبی آسانسورخود ایستا و مقاوم در برابر حریق اجراء گردد. (بند 15-2-3-3-1 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان)

4- استفاده از داکت آسانسور جهت عبور لوله‌های آب، گاز، کابل‌های برق، فاضلاب و هرگونه روزنه و دریچه به چاه آسانسور به غیر از درب ورودی به چاه غیر مجاز می‌باشد. (بند 15-2-3-3-5 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان)

5- موتورخانه آسانسور باید دارای اتاق مستقل با درب مجهز به قفل سوییچی و پنجره باشد. ضمنا بر روی درب آن پنجره مشبک 2*2 سانتیمتر باشد.

6– در نظر گرفتن سیستم ارتینگ برای آسانسور الزامیست. (بند 15-2-7-29 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان)

7- نصب کفپوش لاستیکی به ضخامت حداقل 6 میلیمتر و به ابعاد مناسب بصورت ثابت مقابل تابلو کنترل آسانسور ضروریست. (بند 4-10-4-6 نشریه 112 سازمان برنامه و بودجه)

8- دستورالعمل نحوه عملکرد سیستم آسانسور در اتاقک نصب گردد.

9- کابل تغذیه برق آسانسور می‌بایست مستقل باشد تا چنانچه بر اثر بروز هرگونه حادثه احتمالی و قطع جریان برق قسمت‌های مختلف، سیستم برق آسانسور همچنان برقرار و فعال باشد. (بند 15-2-8-3 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان)

10 -چاه آسانسور به عنوان یک کانال هوایی عمل می‌کند لذا راهروی طبقات باید توسط در‌های ضد حریق محفوظ گردد تا از نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور و عمل نمودن چاه آسانسور به عنوان دودکش جلوگیری شود. (بند 15-2-8-2 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان)

11- نصب علایم ایمنی بمنظور پیشگیری از سقوط افراد به داخل چاه آسانسور و پله برقی ضرروی است.

12- نصب علایم راهنمای آسانسور و پله برقی در مکان‌های مناسب بنحوی که در تمامی ساعات شبانه روز و با قطع برق بسهولت قابل رویت و تشخیص باشد.

13- آسانسور‌ها و پله‌های برقی می‌بایست علاوه بر اتصال به شبکه برق شهری به ژنراتور برق اضطراری نیز متصل گردند تا در صورت قطع برق از شبکه شهری، ژنراتور برق مورد نیاز آسانسور‌ها و پله‌های برقی را تامین نماید. (بند 15-2-9 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان)

14- فضای موتورخانه آسانسور می‌بایست به اندازه‌ای در نظر گرفته شده باشد که امکان جای دادن کلیه تجهیزات مربوط به آسانسور و همچنین تردد ایمن افراد مسیول جهت تعمیرات احتمالی را دارا باشد. (بند 15-2-3-5-1مبحث 15 مقررات ملی ساختمان)

15- استفاده از دیوار‌های کاذب یا غیر مقاوم در برابر حریق جهت ساخت اتاقک آسانسور اکیدا ممنوع است.

16- اخذ گواهی ایمنی کیفیت از اداره استاندارد یا شرکت بازرسی و کنترل کیفیت یا مراجع ذیصلاح به هنگام اتمام کار ضروریست و ارایه تصویر گواهی اخذ شده به سازمان آتش نشانی جهت ثبت در سوابق الزامیست.

17- انبارکردن و گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال یا غیر قابل اشتعال درچاه آسانسور، موتورخانه و یا چاهک آسانسور ممنوع است. (بند 15-2-8-8 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان)

18- در نظر گرفتن تجهیزات کامل ایمنی آسانسور (از قبیل: گاورنر، پاراشوت، میکروسوییچ‌های کنترل کننده)

19- استفاده از آسانسور در زمان آتش سوزی ممنوع بوده و بایستی متن زیر در داخل کابین آسانسور جهت استفاده کنندگان نصب گردد: (در زمان آتش سوزی به هیچ عنوان از آسانسور استفاده ننمایید)

20- توصیه می‌شود آسانسور در مواقع حریق فقط در اختیار افراد ذیصلاح یا آتش نشان‌ها قرارگیرد تا بتوانند با راندمان بیشتر عملیات تخلیه را انجام دهند. (بند 15-2-8 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان)

21- نصب خاموش کننده دستی مناسب، مطابق نظر کارشناسان سازمان آتش نشانی در موتورخانه آسانسور

22- کابین آسانسور مجهز به آیفون، زنگ خطر، تهویه و سنسور هدایت کابین تا مقابل طبقات در صورت قطع برق باشد.

23- رعایت مبحث 15 مقرارت ملی ساختمان دراین خصوص الزامی است.

دسته بندی: آموزش