آسانسور خودرو بر

آسانسور خودرو بر

1398-09-20
آسانسور خودرو بر

آسانسور خودروبر از بزرگ ترین تیپ آسانسور ها می باشد که جهت حمل خودرو به طبقات از آن استفاده می گردد.

آسانسور ماشین بر از لحاظ ارتفاع محدودیت ندارد ولی بهتر است تا ارتفاع سه طبقه از سیستم هیدرولیک و بالاتر از آن از سیستم کششی استفاده گردد.

ابعاد مورد نیاز خودرو بر m3 × m 6 می باشد و باید کاملا استاندارد های یک آسانسور را دارا باشد هم از لحاظ چاهک آسانسور و هم قطعات آسانسور

سرعت حرکت آسانسور های خودروبر در رنج m/s 0/2 الی m/s 0/6 می باشد.

برق مصرفی سه فاز نیاز دارد.

اسانسور ماشین بر در مکان هایی مانند پارکینگ آپارتمان – تعمیر گاه های خودرو – انبار های بزرگ می تواند جایگزین مناسب برای رامپ باشد.

بالابر خودرو به دو صورت جک مستقیم (direct) و یا جک غیر مستقیم (Indirect) اجرا می گردند که برای ماشین بر با سیستم جک مستقیم باید یک چاه

حفر شود که عمق آن برابر ارتفاع حرکت جک می باشد.

ظرفیت خودرو بر باید حداقل kg 2500 باشد

آسانسور ماشین بر می تواند با کابین و یا بدون کابین و به صورت یک پلت فرم اجرا گردد.

نصب خودروبر

• پرقدرت و ساده

• نیاز به حفر چاه در خد و اندازه و طول مسیر حرکت

• حداقل فواصل فضای اشغال شده

• انبار چاهک حدود mm*5000 mm3000

• چاهک در حد معمول

• کمترین عرض چاه مورد نیاز انواع روش های نصب خودروبر

1. نصب مستقیم از زیر

2. نصب مستقیم از بغل

• تعداد چک مورد نیاز 2 عدد

• نیاز به حفر چاه در حدود 2 متر کمتر از طول مسیر

• انبار چاهک حدودmm*5000 mm3000

خودروبر

3. نصب غیر مستقیم

• بدون نیاز به حفر چاه برای جک

• چاهک آسانسور در حد معمول (cm150)

• تعداد جک مورد نیاز 2 عدد

• نیازمند به کاراسلینگ و سیستم پاراشوت

• نیاز به عرض چاه بیشتر

موارد ایمنی آسانسور خودروبر:

1- رپچر والو برای جلوگیری از سقوط و افزایش سرعت بیش از حد مجاز استفاده می گردد.

2- سیستم اضافه بار (over Load)

3- شیر تخلیه اضطراری جهت تخلیه خودرو بر در هنگام قطع برق

دسته بندی: مقالات