زاویه تماس سیم بکسل

زاویه تماس سیم بکسل

1398-09-20
زاویه تماس سیم بکسل

زاویه تماس سیم بکسل با فلکه کششی را زاویه Traction می نامند که با a نشان می دهند

که رابطه مستقیم با سرخوردگی سیم بکسل دارد

(حداکثر مقدار کشش در روی شیارهای فلکه کششی تابعی از ضریب اصطکاک بین سیم بکسل و شیارهای زاویه تماسی می باشد)

البته موارد دیگری را نیز در رابطه با فلکه سیم بکسل باید در نظر داشت:

در آسانسورهای پر سرعت باید حتما” از فلکه با شیار U استفاده شود.در صورتیکه در آسانسورهای تا سرعت 4m/s از فلکه با شیار V

به همین جهت در آسانسورهای با سرعت بالا، مخصوصا” آسانسورهای سنگین برای جلوگیری از اصطکاک و افزایش طول عمر سیم بکسل و فلکه، از روش دوبار پیچش سیم بکسل بر روی فلکه استفاده می کنند (Double Warp) گرچه در پیچش دوتایی (مضاعف) سیم بکسل، نیروی کششس به حد قابل ملاحظه ای افزایش می یابد، اما با بکار بردن این شیوه سیم بکسل اندازی کل نیروی محرکه آسنسور، پیچیده تر شده و باید پهنای فلکه کششی به علت دو برابر شدن تعداد شیارهای ویژه سیم بکسل افزایش یابد و از طرفی تعداد خمیدگی های سیم بکسل نیز بیشتر شده، که این امر باعث ساییدگی بیشتر سیم بکسل ها می گردد.

دسته بندی: مقالات