حرکت ناخواسته کابین ( در استاندارد En81-1/2:2009 )

حرکت ناخواسته کابین ( در استاندارد En81-1/2:2009 )

حرکت ناخواسته کابین ( در استاندارد En81-1/2:2009 )

سیستم جلوگیری از سقوط کابین در حدود 150 سال پیش به بازار معرفی شد . در دهه های بعد ، با پیشرفت تکنولوژی درجه ایمنی بالاتر رفته و کاربردهای جدیدی به آن اضافه شده است ؛ مانند حفاظت در برابر افزایشسرعت کابی ن به سمت بالا ، که اجرای آن در بیشتر کشورها اجباری شده است . یکی از سیستم های ایمنی متداول در گذشته ، سیستم متوقف کننده در مقابل افزایش سرعت کابین میباشد .

بروز حادثه در سیستم های آسانسور به ندرت اتفاق می افتد که این حوادث درصد نا چیزی از تمام سفرهای آسانسور را شامل میشود؛ اما همین حوادث ناچیز میتواند نتایج غیر قابل جبرانی را بوجود آورد . دلیل اکثر این حوادث کابین بادرب باز عبارتند از :

– خرابی سیستم ترمز

– خرابی حمل کننده بار

– خرابی در مدارات الکترونیکی

ضمیمه A3

برای پوشش حوادث ذکر شده ، مجموعه ای از وسایل جدید بکار رفته که درضمیمه A3 در استاندارد EN81-1/2:1998 آورده شده است و بکارگیری ازآن در اتحادیه اروپا از تاریخ 1 ژانویه 2012 اجباریشده است . طبق استاندارد آسانسور باید مجهز به سیستمی باشد که از حرکت ناخواسته کابین از تراز طبقه با درب کابین و طبقه باز جلوگیری کند. Unintended car movement

حداقل نیازمندی های این سیستم که باید براورده شود در زیر جمع آوری شده است :

کابین باید در محدوده تا 1/2 متر از طبقه متوقف شود .

ارتفاع باقی مانده برای خروج افراد از کابین حداقل 1 متر باشد .

حداکثر شتاب کاهنده نباید از g1 تجاوز کند .

نیازمندی های مورد نیاز برای عملکرد سیستم UCM :

– تشخیص حرکت کابین از طبقه با درب باز به سمت بالا یا پایین .

– متوقف کردن حرکت

– نگهداری کابین در حالت توقف بعد از فعالسازی ( بعد از شناسایی حرکت کابین به واسطه برد تشخیص UCM آسانسور توسط کنترلر متوقف شده و تا زمان بر طرف شدن ایراد توسط سرویس کار مجاز ، اجازه حرکت به کابین داده نشود ).

تنوع راهکارهای ارایه شده در UCM

در سیستم UCM ، بر اساس قطعات تولید شده توسط سازندگان ، اجزای به کار رفته در 3 دسته متفاوت تاییدیه A3 را دریافت می کنند :

– یک مجموعه از اجزای تکی به صورت مستقیم هر یک از اجزاء گواهینامه A3 گرفته و باید به صورت جداگانه مورد تایید قرار بگیرند .

– مجموعه با یک گواهی نیز به صورت کلی دریافت نماید .

– برای کل سیستم آسانسور گواهی دریافت شود .

این اجزای اصلی به کار رفته در سیستم به صورت ترکیبی میتوانن در یکی از پکیج های زیر قرار بگیرند :

– راهکار اول گاورنر سرعت ، پاراشوت و برد تشخیص UCM

– راهکار دوم گاورنر سرعت ، ترمز گیرلس و برد تشخیص UCM

– راهکار سوم اینورتر و ترمز گیرلس

– راهکار چهارشیر هیدرولیکی و برد تشخیص UCM

راهکار اول :

قطعات اصلی این راهکار در زیر آورده شده است :

– یک گاورنر سرعت برایتشخیص حرکت کابین

– یک جفت پاراشوت

– یک برد تشخیص UCM

هنگامی که کابین در تراز طبقه متوقف شده باشد ودرب کابین و طبقه باز باشد ، گاورنر و سنسورهای الکترونیکی داخل چاه که توسط برد UCM مدیریت میشوند سرعت کابین و موقعیت آن را گزارش میکنند . تعدادی از ویژگی هایی که توسط ابزار الکترونیکی ایمنی مدرن میتوان به این سیستم اضافه کرد :

– تشخیص افزایش شتاب : گاورنر الکترونیکی ، در هنگام سقوط قبل از رسیدن سرعت به حد مجاز پاراشوت ها را فعال میکند .

– فعال شدن در سرعت پایین : سرعت تحریک گاورنر در زمان نصب آسانسور یا در حالت بازرسی میتواند کاهش داده شود که جهت بالا بردن امنیت تکنسین یا سرویس کار میباشد .

در این مجموعه از گاورنرهای متداول مکانیکی نیز میتوان استفاده کرد .

محدوده فعال سازی در حداکثر فاصله 0.15 m و سرعت حداکثر 0.3m/s میباشد .

راهکار دوم :

اجزای مورد نیاز :

– گاورنر سرعت

– یک ترمز موتورگیرلس با فیدبک کنتاکتورها

– یک برد تشخیص UCM

تفاوت این مجموعه با مجموعه قبلی نحوه متوقف کردن کابین میباشد که توسط موتورگیرلس انجام میگیرد . اگر کابین از محدوده تعیین شده تجاوز کند ، گاورنر مدار ایمنی را باز کرده و ترمز موتور گیرلس فعال میشود و کابین متوقف میشود . کنترلر نیز توسط برد تشخیص ، حرکت ناخواسته کابین را شناسایی کرده و اجازه حرکت را تا زمان رفع عیب به کابین نمیدهد .

راهکار سوم :

این مجموعه مشابه مجموعه 2 میباشد و تفاوت اساسی مجموعه استفاده اینورتر برای تشخیص حرکت کابین میباشد . در این روش ترمز موتور گیرلس همرا با فیدبک کنتاکتورها برای متوقف کردن کابین استفاده میشود . در هنگام توقف کابین در تراز طبقه ، ترمز موتور فعال شده و کابین را در حالت توقف قرار میدهد .روی موتورگیرلس دو ترمز جداگانه نصب شده که هرکدام قابلیت نگه داری کابین را داراست . اینورتر فیدبک کنتاکتورها هر دو ترمز را مانیتور میکند و در صورت بروز مشکل در یکی از ترمز ها آسانسور را متوقف کرده و شروع به اعلام هشدار میکند

دسته بندی: مقالات