مقاومت ترمز

مقاومت ترمز

مقاومت ترمز در آسانسور

مقاومت ترمز (Brake Resistance) در آسانسورهای 3VF به این دلیل استفاده می گردد که در بعضی اوقات طرف سنگین معلق از فلکه کششی موتور (کابین یا قاب وزنه) به سمت پایین حرکت می نماید. در این حالت موتور هیچ انرژی مصرف ننموده و بلکه این حالت تولید ولتاژ و فرکانس می نماید. در برخی آسانسورهای پیشرفته این انرژی به کمک سیستم ژنراتور در پک باطری ذخیره می گردد و بعدها زمانیکه برق سیستم قطع شده از این انرژی استفاده می گردد.

اما در آسانسوریهای معمولی که این سیستم تعبیه نشده، ولتاژ تولیدی باعث افزایش ولتاژ داخلی اینورتر شده و اینورتر دستور توقف آسانسور و اعلان خطا را صادر می نماید. بنابراین این ولتاژ تولیدی به نحوی می بایست تلف گردد که این عمل توسط مقاومت ترمز انجام میگیرد.

زیرا انرژی برگشتی (همان تولیدی) باعث تغییر جهت میدان الکترومغناطیسی موتور شده و این میدان باعث توقف موتور می گردد. مقاومت ترمز در بازه های زمانی کوتاه مدت فعال بوده و انرژی حاصله را به گرما تبدیل می نماید.

انواع مقاومت ترمز :

مدل DEG

مدل DEZ

مدل BEG

مدل GWG

مدل DEG: مقاومتهای دارای پوشش فلزی و قرار گرفته در جعبه های گالوانیزه

مدل DEZ: مقاومتهای دارای پوشش سیمان و با ترمینال سیم پیچی شده و قرار گرفته در جعبه های گالوانیزه

مدل BEG: مقاومتهای فولادی و تودار و حاوی سیم مقاومت کروم آلومینیوم بوده و درون جعبه های گالوانیزه قرار دارند.

مدل GWG: ایزوله شده توسط یک نوع سرامیک و بسیار مستحکم و مقاوم در برابر لرزش های ترافیکی هستند.

دسته بندی: مقالات