تاریخچه آسانسور
تاریخچه آسانسور
1396-09-04

تاریخچه آسانسور - نخستین اسانسورهای الکتریکی که به صورت امروزی در آمریکا در سال 1887 به وسیله ویلیام باکستر در شهر بالتیمور ساخته شد. د ...

معرفی استاندارد آسانسور
معرفی استاندارد آسانسور
1396-08-28

معرفی استاندارد آسانسور - قطعا استاندارد سازی آسانسور یکی از مهمترین امور مرتبط به ایمین نصب آسانسور و ایمنی استفاده کنندگان از آسانسور می باشد ...