قوانین سرویس و نگهداری آسانسور 

قوانین سرویس و نگهداری آسانسور

ساختمانهای گروه یک: ساختمانهای مسکونی

ساختمانهای گروه دو: اداری تا 10 واحد  

ساختمانهای گروه سه: ساختمانهای اداری بیشتر از 10 واحد-مجتمع های تجاری-بانکها-ساختمان پزشکان- خوابگاه ها-مسافر خانه ها –انبار ها– مـــدارس و دانشگاه ها- استادیوم و مــراکز ورزشی و مراکز تفریحی- تالارهای پذیرایی- رستورانها- آسانسور های مسافر بر در پارکینگهای عمومی.

سا ختمانهای گروه چهار: بیمارستانها- در مانگاه ها-کلینیکها- مراکز درما نی-آزمایشگاه- رادیولوژی- هتلها- فرود گاه ها- مترو- آشپز خانه صنعتی.  

ساختمانهای گروه پنج: وزارت خانه ها – سازمانهای دولتی و عمومی بزرگ- دادسراها و دادگاه ها-پادگانها و مراکز نظامی- کلانتریها- شهرداریها.

 

سایر شرایط:

1-قراردادهای سرویس و نگهداری یکساله میباشد و دفعات سرویس آسانسور؛به ازای هر ماه، یک نوبت خواهد بود.

 

2-کارفرمایان و مدیران ساختمان می بایستی فقط با شرکتهایی که عضو سندیکا بوده و دارای پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنایع میباشند  انعقاد قرارداد نموده و وضعیت شرکت آسانسور را از سندیکا استعلام کرده و همچنین جهت بررسی توانایی،امکانات،ثبات و قابلیت به دفتر شرکت پیمانکار مراجعه کنند و از انعقاد قرارداد با شرکت های فاقد پروانه و دفتر کار و اشخاص خودداری کنند.

 

3- ملاک محاسبه مبلغ قراداد سرویس بر اساس حداقل 5 توقف میباشد.آسانسور های 2و3و4و توقف براساس 5 توقف محاسبه میشوند

 

4- نحوه دریافت حق سرویس برای سال اول طی یک قسط 12 ماهه در شروع قرارداد و برای  سال دوم و سالهای بعد،طی دو قسط مساوی در ابتدای هر دوره 6 ماهه میباشد.کار فرما یا مدیریت ساختمانهای موظف است روغن مصرفی آسانسور را تامین و در اختیار سرویسکار بگذارد

5- سرویس های که مستلزم هماهنگی قبلی تلفنی میباشد ،مبلغ 10 درصد به قیمت های مندرج در جدول فوق افزوده میشود.

 

6- پذیرش تعمیرات آسانسور بصورت ((از خرابی تا خرابی)) یا به صورت ((رفع خرابی موردی)) ممنوع است و میبایستی قرارداد یکساله منعقد شود

 

7- ساعت کار تکنسین های سرویس و تعمیر آسانسور در ساعت اداری (شیفت عادی) از ساعت 9 صبح تا ساعت 16 بعد اظهر و روزهای پنج شنبه تا ساعت 12 میباشد.

 

8- اعزام تعمیر کار برای رفع خر ابی آسانسور از ساعت 16تا 20 (خارج از شیفت عادی) یا روزهای جمعه و روزهای تعطیل یا اعزام تعمیر کار برای رفع خرابی آسانسور به صورت شبانه روزی(24 ساعته) شامل این نرخ نامه نمی شود و مشمول افزایش قیمت با توافق طرفین میباشد.

 

9- جدول فوق برای آسانسورها ی با سرعت یک متر بر ثانیه میباشد.برای آسانسور های با سرعت 60/1 متر بر ثانیه مبلغ 10 درصد به قیمتهای مندرج در جدول فوق افزوده میشود.برای سرعتهای دو متر و بیشتر از دو متر برثانیه مشمول افزایش قیمتبا توافق طرفین میباشد.

 

10- آسانسور ها دارای دو ورودی و خروجی مانند:دو درب مقابل(تونلی) یا دو درب مجاور (ال لیفت) و آسانسور های دارای طبقات بدون توقف (دارای ارتفاع طبقات بیشتر از 5 متر)شامل این نرخ نامه نمی شوند و مشمول افزایش قیمت با توافق طرفین میباشد

 

11- کلیه آسانسور ها میبایستی دارای بیمه نامه مسیولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفادکنندگان باشند و پرداخت مبلغ حق بیمه یکساله بعهده مدیریت ساختمان(کارفرما) میباشد.

 

12- قیمت سرویس و نگهداری آسانسور های منصوبه در اطراف و حومه شهر مبداء و همچنین شهرستانهای دور از شهر مبداء شامل این نرخ نامه نمیشود و مشمول افزایش قیمت با توافق طرفین میباشد.(منظور از شهر مبداء محل دفتر مرکزی شرکت آسانسور یا شعبه شرکت آسا نسور میباشد.)

 

13- هزینه حقوق دستمزد تکنسین مقیم برای نگهداری و تعمیر آسانسور (ها) شامل این نرخ نامه نمی شود.

 

14- بهای قطعات تعویضی یا تعمیری و آجرت آنها،جزء مبلغ قرارداد سرویس و نگهداری نمی باشد و کار فرما میبایستی جداگانه پرداخت نماید.در سال اول راه اندازی آسانسور( به جهت گارانتی بودن آسانسور) این موارد رایگان میباشد بدیهی است هزینه سرویس آسانسور در سال اول رایگان نمی باشد.

 

15- هزینه سرویس و نگهداری آسانسور های خاص مانند: آسانسور های هیدرولیک،آسانسور های سرعت بالا،آسانسور خود روبر،آسانسور های مسافر بر با ظرفیت 11 نفر و بیشتر،آسانسور های کار خانه و مراکز صنعتی،آسانسور های ویژه و موارد ذکر نشده در این نرخ نامه،مشمول افزایش قیمت با توافق طرفین میباشد.

 

16- در طول مدت قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور دخالت اشخاص ثالث(اعم از:حقیقی یا حقوقی،آسانسور های یا متفرقه) ممنوع میباشد.

17-طبق استاندارد ملی 1-6303 و دستور العملهای جـاری در این سـازمان ، گواهـی ایمنی و کیفیت صادره توسط شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده و تاییدیه های صادره بر مبنای آن توسط ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استانی ، دارای اعتبار یکساله می باشد و لازم است آسانسورها حین بهره برداری تحت سرویس و نگهداری مستمر قرار گرفته و بعلاوه به منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد ، بصورت سالیانه توسط شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده بازرسی ادواری شوند